0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg
“Gods vraagt ons in zijn woord om open te zijn en, door onszelf, Hem aan de wereld te laten zien: Men steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is”. (Matteüs 5:15-16). En verder: Marcus 16:15, Matteüs 5:14 en Romeinen 1:16a”.
De kerkdiensten en andere openbare samenkomsten van de Gasthuiskerk worden sinds 5 juli in beeld opgenomen en uitgezonden via internet. Elke zondag kijken mensen naar deze uitzendingen. De uitzendingen zijn bedoeld om mensen die verhinderd zijn om naar de kerk te komen bij de diensten te betrekken. Tevens willen we door middel van kerk-tv iets van Gods licht in de wereld laten schijnen.
We kiezen ervoor om sprekers, muzikanten en gemeenteleden in de uitzendingen te laten zien. Het zien van broers en zussen verhoogt in grote mate de betrokkenheid van thuisblijvers. We hebben diverse afspraken gemaakt om enige privacy te waarborgen.
Niemand komt ongewild ‘close-up’ of onflatteus in beeld. Mensen die zich toch bezwaard voelen om in beeld te komen, kunnen plaatsnemen op de galerij of de bank voor het audio/video-team. Dit deel van de zaal is niet zichtbaar in beeld. Als je daar gebruik van wilt maken, geef dat dan bij het aanmelden even aan.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de distributie. De opnamen zijn 1 maand voor iedereen zichtbaar, daarna 6 maanden alleen op verzoek via een link en daarna worden ze gewist. Voor bijzondere samenkomsten (Kerst, Pasen, gemeentevergadering, trouwerij e.d.) zijn er uitzonderingen. Sommige zijn langer, andere korter of niet terug te kijken. Een gegrond verzoek om materiaal te verbergen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
De wetten ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, ‘Regelgeving voor cameratoezicht’ en ‘de mediawet’ zijn niet van toepassing op kerk-tv. In de komende Tussentijds zal er een uitgebreider stuk verschijnen over kerk-tv en hoe dat in de Gasthuiskerk is vorm gegeven.