0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Alvast een vooraankondiging: op zondag 12 juni in de ochtenddienst ontvangen wij als gemeente Ab en Clarine Mol. Zij zijn namens onze kerken werkzaam in Thailand. Ab en Clarine zullen mee de kerkdienst verzorgen, en dat op een ‘Thaise manier’. D.w.z. dat zij de woordverkondiging vormgeven op de manier zoals zij dat wekelijks doen in Thailand. Dat komt het beste tot z’n recht als je zelf een bijbeltje van huis meeneemt naar de kerk. Wij zijn zo gewend geraakt aan de beamer, met daarop de bijbellezing, maar in deze interactieve zendingsdienst is het handig de tekst bij de hand te hebben. Ook zullen in deze dienst getuigenissen te horen zijn van het Thaise zendingsveld.

Time4God A4 poster 2021 2022

A.s. zondag (20 september) zullen de jeugdclubs (10-15 jaar) weer voor het eerst bij elkaar komen na de zomervakantie. Zij hebben het seizoen vorige week afgetrapt op het jeugdkamp in Renesse. Vanwege de Corona-maatregelen zullen de clubs nu gesplitst worden over ‘t Hofje en de zalen bij de Gasthuiskerk. In ’t Hofje: Wegwijzers (10/11 jaar), Livingstones (12 jaar) en Fuel (13 jaar). In de Gasthuiskerk: Lighthouse (14 jaar) en Next Step (15 jaar). Aanvang is direct na de middagdienst (rond 17.45 uur). Denk eraan: zelf eten meenemen! Voor drinken wordt gezorgd.

Met ingang van a.s. zondag 5 juli is het mogelijk om ook via je smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten. Daarmee stappen we af van het systeem met QR-codes die tijdens en na de dienst in beeld verschenen. Voortaan werken we samen met de app van Givt. De Givt-app kun je gratis downloaden via de AppStore (voor I-phone) of Google Play Store (voor Android telefoons).
Via deze link, vind je een handleiding voor de app. Na het downloaden van de app en het invoeren van je emailadres, kun je meteen een gift doen aan beide collectes. Als je je registratie hebt voltooid wordt de gegeven gift direct geregistreerd bij Givt. Je giften worden geïncasseerd door Givt en later aan de gemeente overgemaakt. Bij het registreren geef je een incassomachtiging af. De kerkenraad beveelt deze wijze van deelnemen aan de collecte van harte bij jullie aan. Nu, in deze coronatijd, maar ook daarna, is het een veilige manier van betalen en zit je nooit meer zonder collectegeld in de kerk. Bovendien is het gemakkelijk om op een later tijdstip nog aan de collecte bij te dragen.

Op 5 juli zijn we gestart met de GIVT app en het is even ontdekken hoe het werkt. We hebben twee collecten en net als met twee collectezakken bepaalt u zelf de verdeling door te apart te geven voorcollecte 1 en collecte 2. Een aantal van u heeft een bedrag gegeven alleen voor collecte 1. Gezien de bedragen verwacht u dat de penningmeester dat verdeelt over de beide collecten. U begrijpt dat het een stevig karwei is om alle giften na te lopen en waar nodig die verdeling alsnog te maken. U helpt de penningmeester die door de verschillende betaalmogelijkheden toch al veel extra werk heeft enorm door in de app te geven voor collecte 1 en collecte 2. Het werkt als volgt:
In het scherm ‘Hoeveel wil je geven?’
- Je vult een bedrag in bij collecte 1.
- Je drukt op collecte toevoegen.
- Vul een bedrag in bij collecte 2.
- Klik op volgende

In het scherm ‘Hoeveel wil je geven?’ heb je de keuze uit meerdere mogelijkheden.
Ben je aanwezig bij de dienst in de kerk:
- kies je uit de lijst onze kerk, of
- scan je de QR code die op de boekenlegger ligt, of
- bij de uitgang kies je voor collectemiddel en ga je met je telefoon langs de collectezak

Beleef je thuis de dienst mee:
- kies je uit de lijst onze kerk, of
- scan je de QR code die in beeld komt.

Bij voorbaat dank voor het opsplitsen van uw bijdrage aan collecte 1 en collecte 2.

Als u naar de kerk komt, kunt u naast betalen via de GIVT-app ook nog met contant geld of collectebonnen betalen. 

Collectegeld kan uiteraard ook nog altijd worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen: NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

In coronatijd is er elke woensdag is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253