0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Het was de bedoeling om ook dit jaar in de Stille Week - net als in voorgaande jaren - iedere avond in de Gasthuiskerk samen te komen voor een vesper waarin we de lijdens- en stervensweg van onze Heer Jezus zouden gedenken. Dat zou dan opnieuw in samenwerking gebeuren met de Kruiskerk en de Ontmoetingskerk. Echter, nu we gehouden zijn aan de maatregelen die de overheid heeft gesteld, zullen deze vespers op een andere manier worden ingevuld, vergelijkbaar met de kerkdiensten op zondag. D.w.z. dat er iedere avond om 19.30 uur een korte viering te volgen is via het YouTube-kanaal van de Kruiskerk, kruiskerk-middelburg.nl/live. waarin de voorgangers van de drie samenwerkende kerken zullen voorgaan. Deze digitale vespers bestaan uit een bijbel-lezing, een overdenking, een gebed, muziek en een gedicht. Of ze rechtstreeks worden uitgezonden of vooraf opgenomen, dát wordt nog met de mensen van de techniek overlegd. De kerkenraad beveelt deze vieringen van harte bij u aan.

Ma 6 april t/m do 9 april om 19.30 uur : vespers
Goede Vrijdag 10 april om 19.30 uur : ds. Bert Renkema
Zaterdag 11 april om 19.00 uur : vesper
Paaszondag 12 april om 09.30 uur : ds. Afinus de Vries
Paaszondag 12 april om 16.30 uur : ds. Bert Renkema

Goede Vrijdag en Pasen zullen anders zijn dan anders. Maar het wonder van kruis en opstanding blijft hetzelfde! En dat mag worden gevierd. De Heer Jezus Christus heeft al onze zonde en schuld gedragen aan het kruis, maar ook al onze ziekten nam Hij op zich. Hij kent eenzaamheid en lijden. Hij weet van angst die er bij ons kan zijn. Hij kent de diepte van het sterven. Maar in Hem hebben wij een Heiland die dit alles overwonnen heeft. En die ons troost en die ons kracht wil geven om in vertrouwen op Zijn overwinning te leven. En wel in het bijzonder wanneer wij zelf ziekte, angst of dood onder ogen moeten zien. Het is dan ook niet voor niets dat in deze dagen het lied ‘Jezus Overwinnaar’ veel te horen is. De kerkenraad wenst u en jullie allemaal - thuis alleen of samen, of in de gezinnen - een gezegende week toe.