0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Zondag 13 september zal de eerste zondag zijn waarop we weer in beperkte mate samenzang kunnen toestaan in de erediensten. We hebben besloten om dat maximaal tien minuten te laten zijn, verspreid over de dienst. Dat zal neerkomen op drie liederen. De andere liederen zijn vooralsnog luisterliederen, waarbij we hopelijk in ons hart meezingen. We herhalen dat we ons hiermee voegen bij een steeds groter wordend aantal kerken dat zich laat adviseren door de website ‘eerstehulpbijventilatie.nl’. In de berekeningen hebben we in alle parameters een veilige marge ingebouwd. Honderd procent veiligheid echter kan niemand bieden. Dat realiseren we ons en dat was ook in de afgelopen weken niet het geval. Zoals daar in heel de samenleving geen garantie is. Maar wij vertrouwen op God die ons in verantwoordelijkheid doet handelen. Opgemerkt moet nog worden dat de eerste rij op de galerij niet meer zal worden gebruikt. Op die manier is er een afstand van de eerste zangers tot de balustrade en dit verkleint de kans op verspreiden van druppels van boven naar beneden.