0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Zondag 20 januari beleefden we in de Gasthuis-kerk een bijzondere dienst. Tijdens de ochtend-dienst werd gepreekt over Johannes 5 en vlak vóór de Bijbellezing werd het schilderij “Christus geneest een zieke bij Bethesda” van Dirck van Delen onthuld.

Christus geneest een zieke bij Bethesda 2
Dirck van Delen was van 1639 tot 1665 lid van het Lukasgilde (het gilde voor kunstenaars) te Middelburg. Hij neemt een belangrijke plaats in binnen de 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst,
de Nederlandse Gouden eeuw. Dit blijkt alleen al uit het feit dat zijn schilderijen in musea over de hele wereld te vinden zijn: Boston, Amsterdam, Kopenhagen, Wenen, Londen, Parijs en veel andere wereldsteden.
Eén van zijn werken is het in 1636 gemaakte schilderij “Christus geneest een zieke bij Bethesda” naar het Bijbelgedeelte uit Johannes 5. Dit werk was een geschenk van de dankbare patiënt Jacques Orloogh aan het Gasthuis, gelegen naast de Gasthuiskerk aan de Lange Delft. Deze Orloogh schonk het schilderij waarbij onderaan het schilderij de volgende tekst werd geschilderd:
Ter liefden d’achtbaer schilderkunst
En tot goe leerlingh voor de crancken
Heeft Jacques Orloogh uut goe gunst
Dit stuck vereert ‘t Gasthuys ten dancken

Het schilderij heeft destijds in het voorportaal van het Gasthuis gehangen, recht tegenover de grote toegangs-deur, tot dat in 1865 werd afgebroken. Tegenwoordig is het schilderij eigendom van de Stichting De Godshuizen en hangt nu in de studiezaal van het Zeeuws Archief.
Het doek dat nu weer in de Gasthuiskerk hangt, is een replica van dit schilderij omdat het originele doek van-wege de economische en cultuurhistorische waarde in een goed geconditioneerde en beveiligde ruimte moet hangen.Toch zijn we er erg blij mee. Het prachtig uitge-beelde Bijbelse verhaal van de genezing van de zieke in Bethesda is weer te bewonderen op de plaats waar het oorspronkelijk was te zien. Elke zondag zal het ons doen stilstaan bij het verlossend werk van onze Heer Jezus Christus. Daarbij herinnert het ons aan Jezus’ oproep om ook zélf barmhartig te zijn. De gemeente van Chris-tus is in zekere zin ook een gasthuis... immers, daar komen we samen als min of meer door het leven ver-wonde mensen die het allemaal moeten hebben van die ene Geneesheer. De gemeente dient daarom een huis van barmhartigheid en saamhorigheid te zijn. En zó wil-len we in Middelburg kerk zijn en gemeente zijn. Of om het met woorden van A.F. Troost te zeggen:

Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten deelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven -
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

gsthuiskerkBRON: PZC.nl 21-12-2017

MIDDELBURG - De oudste kerk van Middelburg is toe aan een grondige renovatie. De Gasthuiskerk, uit 1493, wordt van de nok tot de fundering opgeknapt.

,,De kerk is van binnen goed opgeknapt, maar de buitenkant verkeert in enorm slechte staat'', verklaart Simon Jongepier, voorzitter van de commissie van beheer van de Christelijk Gereformeerde Kerk. ,,Er vielen leien van het dak en daarom hebben we besloten de restauratie versneld uit te voeren. Die stond gepland voor 2020, maar we beginnen nu al.''

Dakleien worden vernieuwd, loodwerk en dakgoten worden vervangen en het voeg- en metselwerk van de antieke Zeeuwse moppen wordt gerestaureerd. Zo moeten ook de vochtproblemen worden verholpen. ,,In januari zetten we steigers in de Nieuwstraat. In de Lange Delft en de Sint Barbaragang zal regelmatig een hoogwerker staan'', vertelt Jongepier.

De Gasthuiskerk is in 1493 als kapel bij het Gasthuis aan de Lange Delft gebouwd en maakte deel uit van een groot ziekenhuis en verzorgingshuis. De voordeur is een van de oudst originele kerkdeuren van Nederland met een Mariabeeldje in de deurnaald en een beeld van Sint Barbara in de nis boven de deur.

De restauratie kost ongeveer een kwart miljoen euro en wordt betaald door de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, de kerkgemeente, de provincie en de gemeente Middelburg.

 

IMG 2361 IMG 2362

Op 9 en 10 september 2017 waren de kerkdeuren geopend, zaterdag vanwege "open monumentendag". Ook waren er enkele concerten en konden de kinderen knutselen en schminken.

Op zondag werd er in de dienst aandacht besteed aan de landelijke actie "kerkproeverij".

Beide dagen mochten veel mensen onze kerk bezoeken en er waren veel goede gesprekken. .

Met de door de Bijbelstichting aangeleverde gratis bijbels in handformaat konden we veel mensen blij maken. Kortom: geslaagde dagen mede dankzij de inzet van een aantal gemeenteleden.

IMG 2363 IMG 2364

image-6550716De Stichting Koningshuis verbouwt de voormalige kerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vlissingen, Eben Haëzer in de Kasteelstraat, tot ontmoetingsplek voor heel Vlissingen.

Lees meer op: http://www.pzc.nl/regio/walcheren/voormalige-kerk-eben-ha%C3%ABzer-vlissings-ontmoetingscentrum-1.6549088

Tijdens beide diensten op zondag is er crèche. 's Middags is er voor kinderen van 5 t/m 9 jaar kindernevendienst.

Met ingang van 8 september 2013 geldt een nieuwe indeling voor de crèche & kindernevendienst:

    • crèche = t/m schoolgroep 1
    • nevendienst jongste groep = schoolgroep 2 t/m 4
    • nevendienst oudste groep = schoolgroep 5 en 6

 

LET OP: Met ingang van 20 september 2015 is er voor de jongste groep in beide diensten kindernevendienst.