0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Over de preken van as. zondag:

Ochtend: Onderweg naar Pinksteren zullen we de komende zondagen stil staan bij de vraag waar en hoe we de Heilige Geest tegenkomen in het Oude Testament. Zondagmorgen staan we stil bij de indrukwekkende beschrijving van de schepping in Psalm 104. Omdat het lente is roept veel in de Psalm herkenning op. In vers 30 lezen we over de Heilige Geest, zonder wie al dit moois niet bestaat.
Een prachtige lofpsalm, waarin aan het eind onverwachts de zondaars verschijnen, of beter gezegd verdwijnen.
Wat betekent dit voor ons? Voorganger: ds. Afinus de Vries.

Middag: Wat moet je als christen nou nog met de Tien Geboden, met de wet van God? Oude Testament ... in Christus is alles anders. Die wet kan ons niet meer redden. Zo hebben we het immers altijd geleerd? Goed je best doen, brengt je er niet. Nu Jezus Christus gekomen is, we met Hem gestorven en begraven zijn én nota bene ook weer opgestaan in een nieuw leven, zou je dan niet elke zondag in plaats van de wet van God veel beter een stukje Evangelie kunnen voorlezen? Over redding, over genade en eeuwig leven? Over de liefde? Zondagmiddag zal er in de preek daar iets meer van worden gezegd. Over een haat-liefdeverhouding met de wet van God. Romeinen 7,1-12.
Denk je mee? Voorganger: ds. Bert Renkema