0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

A.s. zondag 20 september in de doopdienst gaan we verder met de Tabernakelserie. Een soort intermezzo, want we staan stil bij de kleren van de hogepriester die dienst doet in het heiligdom. Daarvoor lezen we Exodus 28.
Zondagmiddag gaat ds. Seong uit Vlissingen voor. Hij zal preken over Rechters 2,6-23 met als thema ‘oude en jonge generaties; samen dienen we alleen de HEER’. Daarin zal het o.a. gaan over de vraag of we oog hebben voor geloofsoverdracht naar een volgende generatie. Gezegende diensten toegewenst!