0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Het archief van de kerkdiensten uit 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 vindt u in het Gebruikersmenu. U dient hiervoor eerst in te loggen.

 

Donderdag 31 december - oudejaarsavond
19:30 uur Ds. Afinus de Vries (online uitzending vanuit de Gasthuiskerk)
 

Bekijk hier de liturgie voor deze dienst .


Zondag 27 december
9.30 uur ds. Afinus de Vries (uitzending vanuit de Gasthuiskerk)
16.30 uur ds. Afinus de Vries (uitzending vanuit de Kruiskerk)
Collecte: Diaconie (Sta op Zorg Vlissingen) en de kerk
 
Vrijdag 25 december
Op Eerste Kerstdag 25 december is er een feestelijke dienst om 9.30 uur vanuit de Kruiskerk
‘s Middags wordt om 15.00 uur een kerstviering mét en vóór de kinderen uitgezonden. Er is - ondanks alle beperkingen - door de mensen van de kinderkerk véél werk van gemaakt. Alle kinderen krijgen deze week een tasje thuisbezorgd die ze tijdens de viering mogen openmaken. Spannend! Van harte aanbevolen!
 
Donderdag 24 december
Op Kerstavond 24 december wordt een online uitzending (kerstnachtdienst) verzorgd: ‘Kerst in quarantaine’ met daarin niet alleen kerstmuziek, uitgevoerd door verschillende gemeenteleden, maar ook bijdragen van de beide predikanten. De meditatie gaat over de os en de ezel. Wil je weten hoe dat nou toch zit met die twee beesten? Stem dan af op ons YouTube-kanaal. De uitzending begint om 21.00 uur.
Zondag 20 december
9.30 uur ds. Afinus de Vries (uitzending vanuit de Kruiskerk)
16.30 uur ds. Bert Renkema (uitzending vanuit de Gasthuiskerk)
Collecte: Diaconie (Sta op Zorg Vlissingen) en de kerk
 
Zondag 13 december
9.30 uur ds. Bert Renkema 
16.30 uur ds. A.G.M. Weststrate (Biezelinge)
Collecte: Diaconie en de kerk
 

Zondag 6 december
9.30 uur ds. Bert Renkema wijk 5+6
16.30 uur ds. Y.E. Seong, GKV Vlissingen wijk 1+2
Collecte: Sociale minima in Middelburg en de kerk
 
Zondag 29 november
9.30 uur ds. Bert Renkema - wijk 1+2
16.30 uur ds. Bert Renkema - wijk 3+4
Collecte: CGK Bunde/Meerssen en de kerk
 

Woensdag 25 november
19.30 Dankdag in de Kruiskerk
Collecte: Jaarproject Red een Kind

Deze dienst op woensdag 25 november 2020 om 19.30 uur is te volgen via www.kruiskerk-middelburg.nl/live 

Zondag 22 november Eeuwigheidszondag
9.30 uur ds. Bert Renkema (wijk 3+4)
16.30 uur ds. A.S. de Vries, GKV Middelburg (wijk 5+6)
Collecte: Jaarproject Red een Kind en de kerk

Zondag 15 november
9.30 uur ds. Yoo Eun Seong (GKV Vlissingen)
16.30 uur ds. Bert Renkema (Jongerendienst)
Collecte: Diaconie en de kerk

Zondag 8 november
9.30 uur ds. Bert Renkema (Heilig Avondmaal)
16.30 uur ds. Bert Renkema
Collecte: Diaconie en de kerk

Zondag 1 november
9.30 uur ds. Bert Renkema (jeugddienst)
16.30 uur ds. Bart de Bruin (PKN Ontmoetingskerk) 
Collecte: A.s. zondag 1 november is collecte 1 (diaconie) bestemd voor het Jaarproject van St. Red een Kind, de bouw van een school (Early Child Development) in de regio Rwamagana, Rwanda. Collecte 2 is - zoals onder ons gebruikelijk - voor de kerk.

Zondag 25 oktober
9.30 en 16.30 uur ds. G.J.H. Vogel
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap en de kerk

Zondag 18 oktober
9.30 en 16.30 uur ds. K. Groeneveld
Collecte: Het Koningshuis en de kerk

Zondag 11 oktober
9.30 uur ds. Bert Renkema
16.30 uur ds. Y.E. Seong
Collecte: Jaarproject St. Red een kind en de kerk

 
19.30 uur Time4God, Rahman Yakubu (See www.time4god.com )

Zondag 4 oktober
9.30 uur ds. Bert Renkema
16.30 uur ds. Y.E. Seong
Collecte: Cadea en de kerk

Zondag 27 september
9.30 uur ds. Bert Renkema - Start Jaarproject
16.30 uur ds. Bert Renkema
Collecte: De Herberg en de kerk

Zondag 20 september
9.30 uur ds. Bert Renkema - doopdienst
16.30 uur ds. Yoo Eun Seong (GKV Vlissingen)
Collecte: St. Tamar Center Thailand en de kerk

Kerkdiensten op zondag 13 september

9.30 uur ds. Bert Renkema
16.30 uur ds. Afinus de Vries (GKV Kruiskerk) - Jeugddienst
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 
 

Collecten
De collecten zijn a.s. zondag 13 september voor de diaconie en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 6 september

9.30 uur en 16.30 uur ds. Bert Renkema
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 
 

Collecten
De collecten zijn a.s. zondag 6 september voor de diaconie en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 30 augustus

9.30 uur en 16.30 uur ds. Bert Renkema
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 
 

Collecten
De collecten zijn a.s. zondag 30 augustus voor de diaconie en de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voornoodhulp aan Libanon.


Kerkdiensten op zondag 23 augustus

9.30 uur en 16.30 uur ds. Bert Renkema
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 
 

Collecten
De collecten zijn a.s. zondag 23 augustus voor ‘Heil des Volks’ en de kerk. 


Kerkdiensten op zondag 9 augustus

9.30 uur ds. Bert Renkema en 16.30 uur ds. Afinus de Vries
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 
 

Collecten
De collecten zijn zondag 16 augustus voor Mission Possible en de kerk. Volgende week zondag 23 augustus zijn de collecten bestemd voor Heil des Volks en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 9 augustus

9.30 en 16.30 uur ds. Bert Renkema
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 

Collecten
De collecten zijn a.s. zondag 9 augustus voor ICF Rotterdam en de kerk. 


Kerkdiensten op zondag 2 augustus

Zondag 2 augustus is in beide dienst prof. J.W. Maris de gastpredikant.
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 
 

Collecten
De collecten zijn op zondag 2 augustus bestemd voor Sta Op Zorg en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 26 juli

Zondag 26 juli zal onze oud-predikant ds. Albert Hakvoort de beide diensten leiden.
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 

Collecten
De collecten zijn op zondag 26 juli bestemd voor SchuldHulpMaatje en de kerk.


Maandag 20 juli: rouwdienst br. Kees van Meerendonk, om 12:45 uur o.l.v. prof. Maris


Kerkdiensten op zondag 19 juli

Zondag 19 juli gaat in beide diensten ds. C. de Putter (GKv) voor.
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 

De collecten zijn op zondag 19 juli bestemd voor Het Koningshuis in Vlissingen en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 12 juli

Zondag 12 juli gaat in beide diensten student E.S. van der Heide voor.
Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
 

Collecten
De collecten zijn op zondag 12 juli bestemd voor de Evangelische Hogeschool en de kerk. Volgende week zondag 19 juli, zijn de collecten bestemd voor Het Koningshuis in Vlissingen en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 5 juli

Zondag 5 juli om 09.30 uur (ds. Bert Renkema) en 16.30 uur (ds. Yoo Eun Seong - GKV Vlissingen).

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 

Collecten
De collecten zijn op zondag 5 juli bestemd voor diaconie en de kerk. Volgende week zondag 12 juli, zijn de collecten bestemd voor de Evangelische Hogeschool en de kerk.


Kerkdiensten op zondag 28 juni

Omdat vanaf 1 juli beide gemeenten weer met maximaal met 100 mensen samen mogen komen, zijn de diensten van a.s. zondag (voorlopig) de laatste in de serie gezamenlijke diensten.
‘s Morgens (9.30 uur) gaan de beide predikanten voor, ds. Afinus de Vries en ds. Bert Renkema. We komen aan in de stad Efeze (‘Wandelingen door Handelingen’). De preek gaat over Handelingen 19,8-20. In Efeze gebeuren bijzondere dingen. Gods Woord heeft bijzondere kracht, waardoor veel mensen in Jezus gaan geloven. Het thema is vers 20: Zo zegevierde het Woord van de HEER en vond het steeds meer gehoor.
’s Middags (16.30 uur) is er een uitzending van een bijzondere dienst waarin ds. Afinus de Vries voor zal gaan. Verder is er medewerking van twee andere predikanten (ds. Mathusela Limboo en ds. Samit Kumar Mishra), een kerkkoor uit India, leden van de Kruiskerk en een band uit de GKV Zwijndrecht. De geloofsbelijdenis van Nicea wordt door leden in India en Nederland voorgelezen.
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 28 juni bestemd voor IJM/Ghana (Jaarproject) en de kerk. Zondag 5 juli zijndeze voor de diaconie en de kerk.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 26 juni per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 21 juni

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Bert Renkema voor. Hij zal de derde preek houden in de reeks ‘Wandelingen door Handelingen’ n.a.v. Handelingen 17,16-34. Het thema is dan ‘Paulus in Athene’. Hoe kijk jij naar de stad? Hoe kijk jij naar een multiculturele en multireligieuze samenleving? Ben je een chagrijn, een toerist óf getuige van de levende Heer?
‘s Middags om 16.30 uur preekt ds. Afinus de Vries. De preek zal gaan over Genesis 37 en het thema is ‘God kan van een puinhoop iets moois maken’. We wensen jullie gezegende diensten toe!
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 21 juni bestemd voor het Pastoraal-Diaconaal Centrum ‘de Herberg’ in Oosterbeek. Zondag 28 juni zijn deze voor het jaarproject IJM/Ghana en voor de kerk.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 19 juni per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 14 juni

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Afnius de Vries voor. Hij zal de tweede preek houden in de reeks ‘Wandelingen door Handelingen’ n.a.v. Handelingen 16,16-34. Het thema is dan ‘God opent deuren’. We reizen met Paulus en Silas mee naar Filipi, de eerste stad in het huidige Europa waar iemand tot bekering komt. God opent hethart van Lydia.
‘s Middags om 16.30 uur preekt ds. Bert Renkema. In deze dienst zullen onze onlangs nieuw gekozen ambtsdragers bevestigd worden. Daarom valt deze gezamenlijke online dienst onder de verantwoordelijkheid van alleen de Gasthuiskerk. De preek gaat over Handelingen 17,1-15. We maken daarin twee tussenstops gedurende onze reis: in Thessalonica en Berea. Hoe hetzelfde evangelie, verkondigd door dezelfde apostelen tot een verschillende uitwerking leidt. Ambtsdragers zijn 'dienaren van en mét het Woord'. Zij zijn verantwoordelijk voor hun werk maar niet voor de zegen erop.
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 14 juni bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Volgende week, 21 juni, zijnde collecten bestemd voor het Pastoraal-Diaconaal Centrum ‘de Herberg’ in Oosterbeek.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 12 juni per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 7 juni

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Bert Renkema voor. Hij zal de eerste preek houden in de reeks ‘Wandelingen door Handelingen’ n.a.v. Handelingen 11,19-30.

‘s Middags om 16.30 uur preekt ds. Afinus de Vries. Omdat in deze dienst de in de Kruiskerk onlangs nieuw gekozen ambtsdragers bevestigd zullen worden, valt deze gezamenlijke online dienst onder de verantwoordelijkheid van alleen de Kruiskerk. Hoe houd je het als gemeente vol in moeilijke tijden? Drie dingen zijn nodig: bemoediging, leiding en vertrouwen. De preek gaat over Handelingen 14:22-23. 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 7 juni bestemd voor het jaarproject IJM Ghana/Voltameer en voor de kerk.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 5 juni per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 31 mei

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Afinus de Vries voor. Het thema n.a.v. Handelingen 2,2-3 is ‘de Geest is uitgestort’. De Geest kwam niet geruisloos, maar met krachtige en zichtbare tekenen van wind en vuur. Wat verwacht je eigenlijk van de kracht van de Geest? De preek gaat over wind en vuur.
De wind uit de zeilen... da’s niet best. Is dat met de kerk ook het geval? Werkt de Geest van God nog wel? Vragen die je wel eens hoort. Maar wat doét de Geest eigenlijk? Wat is zijn eerste en grootste taak? “Hij zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid”. Maar wat is dat dan? Wil je daar meer van weten, kijk en luister dan naar de middagdienst om 16.30 uur. Ds. Bert Renkema preekt dan over Johannes 16,12-15 tegen de achtergrond van Zondag 20 van de Heidelberger Catechismus.
We wensen jullie gezegende diensten toe!
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 29 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 24 mei

Zondagochtend om 9.30 uur gaat ds. Bert Renkema voor. Op de twee zondagen voor Pinksteren ontdekken we dat ook in het Oude Testament al over het werk van de Heilige Geest gesproken wordt. O.a. in de Psalmen. Zo ging het vorige week over Psalm 104, deze week staat Psalm 51 centraal. Een indringend gebed van David.
Zondagmiddag om 16.30 uur gaat ds. Afinus de Vries voor. Hij vervolgt de prekenserie over de brieven van Petrus en preekt over 2 Petrus 3,7-13. Petrus nodigt je uit om eens door een andere bril naar de wereld en je eigen leven te kijken. Alles is anders dan je denkt. We wensen jullie allemaal gezegende diensten toe!
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 22 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdienst op donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag

Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er een kerkdienst om 9.30 uur. Ds. Afinus de Vries gaat daarin voor en de preek zal gaan over Lukas 24,50-53. Afscheid nemen doet vaak pijn. Maar voor zijn eerste volgelingen was Jezus’ afscheid reden om erg blij te zijn en God te danken en te loven. We zijn blij en dankbaar dat Jezus in de hemel is. We wensen jullie gezegende diensten toe!
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze dienst .

De mededelingen zijn op vrijdag 15 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 17 mei

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Bert Renkema voor. Het thema is ‘Een nieuwe lente - over de Heilige Geest in het Oude Testament (1)’, n.a.v. Psalm 104. Op de twee zondagen voor Pinksteren ontdekken we dat ook in het Oude Testament al over het werk van de Heilige Geest gesproken wordt. O.a. in de Psalmen. Zondag gaat het over Psalm 104, volgende week zondag over Psalm 51.
 
's Middags om 16.30 uur preekt ds. Afinus de Vries. Dan is het thema ‘Wat is jouw motivatie om voor God te leven?’ De preek is de volgende in een serie over de tweede brief van Petrus. Tekst van de preek is 2 Petrus 1, 16-21.
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 17 mei bestemd voor Christ’s hope en voor de kerk.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 15 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 10 mei

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Afinus de Vries voor in een jongerendienst die samen met de belijdeniscatechisanten is voorbereid. Het zou a.s. zondag namelijk de dag zijn waarop zij belijdenis zoudendoen van hun geloof. Die dienst moest helaas worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Aanstaande zondag besteden we hier aandacht aan en zit een aantal jongeren via ‘Zoom’ in de ‘digitalekerkbank’, waar ze een bijdrage zullen leveren aan de dienst. Het thema van de dienst is ‘Omdat Hij leeft,ben ik niet bang voor morgen’. Ook bij jongeren is er veel onzekerheid over de effecten en de duur van decoronamaatregelen. We denken na over wat David in Psalm 56 over zijn angst en onzekerheid zegt.

’s Middags om 16.30 uur gaat ds. Bert Renkema voor. Hij preekt over Psalm 110 met op de achtergrond de woorden uit Zondag 18 en 19 van de Heidelberger Catechismus. Het thema is dan ‘Wij hebben eengeweldige koning!’ We wensen jullie gezegende diensten toe.

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 10 mei bestemd voor Jaarproject IJM Ghana/Voltameer en voor de kerk. 
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 8 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 3 mei

Zondagmorgen (9.30 uur) gaat ds. Bert Renkema voor. Hij zal preken over het laatste gedeelte van Johannes 21 in deserie die hij samen met ds. Afinus de Vries heeft opgezet ‘Petrus’ ontmoetingen met de levende Heer’. Hetgaat dan vooral om de roep van Jezus aan Petrus (en ons allemaal) om Hem te volgen.
‘s Middags (16.30 uur) preekt ds.Afinus de Vries over 2 Petrus 1,5-8 waar Petrus aanwijzingen geeft voor geloofsgroei. Het thema is dan ‘Spanje in om je geloof te verrijken’. We wensen jullie gezegende diensten toe!

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 3 mei bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Volgende week, 10 mei, zijn decollecten bestemd voor het jaarproject IJM Ghana / Voltameer en voor de kerk.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen:NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door depenningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 1 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Kerkdiensten op zondag 26 april

Hoe nu verder na Pasen? Petrus heeft na Pasen nog minstens drie bijzondere ontmoetingen met deopgestane Heer Jezus. Je leest erover in Johannes 21. Ds. Afinus de Vries en ds. Bert Renkema houden indeze weken een kleine prekenserie over dit hoofdstuk onder het thema: ‘Petrus’ ontmoetingen met delevende Heer’. Daarin gaat het er telkens om dat de stem van Jezus klinkt. In situaties van frustratie enteleurstelling (1-14), wanneer je gevangen zit in schuld en schaamte en je hoort van de vergeving en liefdevan God (15-17), en wanneer het aankomt op trouw, ook als het volgen van Jezus veel van je vraagt (18-25).
- A.s. zondagmorgen (9.30 uur) preekt ds. Afinus de Vries over de verzen 15-17.
- ‘s Middags (16.30 uur) preekt ds. Bert Renkema over Lukas 15,11-32 in combinatie met HC Zondag 17. Het thema is: ‘Een zoon staat op...’

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
De collecten zijn op zondag 26 april bestemd voor Deputaten Kerk & Israël en voor de kerk.Volgende week, 3 mei, zijn de collecten bestemd voor de diaconie en voor de kerk.
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen:NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door depenningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 24 april per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Zondag 19 april

Hoe nu verder na Pasen? Petrus heeft na Pasen nog minstens drie bijzondere ontmoetingen met deopgestane Heer Jezus. Je leest erover in Johannes 21. Ds. Afinus de Vries en ds. Bert Renkema zullen in dekomende drie weken bij elk van die ontmoetingen stilstaan onder het thema: ‘Petrus’ ontmoetingen met delevende Heer’. Daarin gaat het er telkens om dat de stem van Jezus klinkt. In situaties van frustratie enteleurstelling (1-14), wanneer je gevangen zit in schuld en schaamte en je hoort van de vergeving en liefdevan God (15-17), en wanneer het aankomt op trouw, ook als het volgen van Jezus veel van je vraagt (18-25).A.s. zondagmorgen dus de eerste in deze reeks. Ds. Bert Renkema gaat dan voor.‘s Middags preekt ds. Afinus de Vries over 2 Petrus 1,10-11 met als thema ‘Span je in om Gods doel met jeleven te bereiken’.

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live.

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 

De mededelingen zijn op vrijdag 10 april per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Zondag 12 april - Pasen

Op Eerste Paasdag 12 april zijn er twee internetkerkdiensten in gezamenlijkheid met de Kruiskerk.

’s Ochtends om 9.30 uur gaat ds. Afinus de Vries voor. Het thema is “Wat doe je met Pasen?”, n.a.v. Markus 16.

’s Middags om 16.30 uur gaat ds. Bert Renkema voor en rondt hij de serie over de Werken van Barmhartigheid af. Het thema is dan: “Pasen, feest van hoop!”, n.a.v. 1 Petrus 1,3en het Zevende Werk van Barmhartigheid. Het begraven van de gestorvenen is te vergelijken met gezaaid worden in de aarde, opdat straks in de opstanding het nieuwe leven zichtbaar wordt.

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live.

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 

De mededelingen zijn op vrijdag 10 april per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Vrijdag 10 april - Goede vrijdag

In gezamenlijkheid met de GKv Kruiskerk organiseren we deze kerkdienst. Tijdens de uitzending van de kerkdienst zullen alleen de predikant, een dienstdoende ouderling, een technicus en een koster aanwezig zijn. De dienstdoende ouderling zal de schriftlezing verzorgen.

Vrijdag 10 april om 19.30 uur : ds. Bert Renkema

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live.

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de liturgie voor deze dienst 


 

Zondag 29 maart
In gezamenlijkheid met de GKv Kruiskerk organiseren we iedere zondag 2 kerkdiensten. Tijdens de uitzending van de kerkdienst zullen alleen de predikant, een dienstdoende ouderling, een technicus en een koster aanwezig zijn. De dienstdoende ouderling zal de schriftlezing verzorgen.

Zondag 5 april om 09.30 uur : ds. Afinus de Vries
Zondag 5 april om16.30 uur : ds. Bert Renkema

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live.

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 

De mededelingen zijn op vrijdag 3 april per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Zondag 29 maart
In gezamenlijkheid met de GKv Kruiskerk organiseren we iedere zondag 2 kerkdiensten. Tijdens de uitzending van de kerkdienst zullen alleen de predikant, een dienstdoende ouderling, een technicus en een koster aanwezig zijn. De dienstdoende ouderling zal de schriftlezing verzorgen.

In beide diensten van zondag 29 maart (09.30 uur en 16.30 uur) gaat ds. Afinus de Vries voor.

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live .

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 

De mededelingen zijn op vrijdag 27 maart per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Zondag 22 maart
In gezamenlijkheid met de GKv Kruiskerk organiseren we iedere zondag 2 kerkdiensten. Echter deze zullen worden gehouden ZONDER de aanwezigheid van gemeenteleden. Tijdens de uitzending van de kerkdienst zullen alleen de predikant, een dienstdoende ouderling, een technicus en een koster aanwezig zijn. De dienstdoende ouderling zal de schriftlezing verzorgen.

In beide diensten van zondag 22 maart (09.30 uur en 16.30 uur) gaat ds. Bert Renkema voor.

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live .

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de volledige brief van 17 maart van de kerkenraad aan de gemeente pdf

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 

De mededelingen zijn op vrijdag 20 maart per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Zondag 15 maart

Na de persconferentie van het kabinet van donderdag 12 maart jl. is het advies uitgebracht om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Daarom is besloten dat de kerkdiensten van zondag 15 maart zullen worden aangepast.

Omdat er vanuit de Kruiskerk een prima beeldverbinding mogelijk is (vanuit de Gasthuiskerk is er geen beeldverbinding tot stand te brengen), is besloten om in samenwerking met de GKv de diensten van a.s. zondag gezamenlijk te houden in de Kruiskerk, in aanwezigheid van maximaal ong. 80 personen. Voor de ochtenddienst van 09.30 uur worden de leden van wijk 1 uitgenodigd bij de dienst in de Kruiskerk aanwezig te zijn en voor de middagdienst van 16.30 uur worden de leden van wijk 2 uitgenodigd dan naar de Kruiskerk te komen. Op deze manier maakt een kleine groep een complete kerkdienst mogelijk voor de hele gemeente, gasten en andere geïnteresseerden die deze via de uitzending kan volgen.

De ochtenddienst (09.30 uur) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de CGK; de middagdienst (16.30 uur) onder verantwoordelijkheid van de GKv. In beide diensten gaat ds. Bert Renkema voor.

Bij ons, maar ook in de Kruiskerk, zou a.s. zondagmorgen de heilige doop bediend worden. Dat is in beide kerken uitgesteld.

Er is GEEN crèche en ook GEEN kinderkerk tijdens de diensten.

De kerkdiensten kunnen worden meegemaakt via: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live .

Wilt u een kerkdienst op een later moment zien, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist.

Bekijk hier de volledige brief van de kerkenraad aan de gemeente pdf

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 

Bekijk hier de mededelingen voor deze zondag


Woensdag 11 maart - Biddag in de Kruiskerk
14.30 uur ds. Bert Renkema
19.30 uur ds. A. de Vries
1 Collecte: Verre naasten; Mission India

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 


Zondag 8 maart - Heilig Avondmaal
9.30 en 16.30 uur ds. Bert Renkema
Collecte: Diaconie en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Zondag 1 maart
9.30 en 16.30 uur ds. H.J.Th. Velema
Collecte: Gevangenenzorg en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten 


Zondag 23 februari
9.30 uur ds. Bert Renkema
16.30 uur ds. A.G.M. Westrate uit Biezelinge
Collecte Jaarproject IJM Ghana/Voltameer en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst


Zondag 16 februari
9.30 en 16.30 uur student A. Droger
Collecte De Herberg en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst


Zondag 9 februari
9.30 uur ds. Bert Renkema
16.30 uur ds. Bert Renkema; Jongerendienst

In verband met de weerswaarschuwingen vanwege storm Ciara is besloten de middagdienst van zondag 9 februari af te gelasten.
De geplande jongerendienst zal op een latere datum worden gehouden.


Collecte Jaarproject IJM Ghana/Voltameer en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Zondag 2 februari
9.30 uur ds. Bert Renkema; hulpverleningszondag/ kinderdienst
16.30 uur ds. D. Krol (Gkv) uit Terneuzen
Collecte hulpverleningszondag en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Zondag 26 januari - zendingszondag
9.30 uur ds. Olebogile Derek en ds. Rethabile Sibeko uit Botswana.
ds. Bert Renkema
en 16.30 uur ds. Bert Renkema; 
Collecte Jaarproject IJM Ghana/Voltameer en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier het extra liederenblad voor de morgendienst 

Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Zondag 19 januari
9.30 uur ds. K. Groeneveld Wommelgem
16.30 uur ds. A. van Olst Deurne
Collecte: Het Koningshuis en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Zondag 12 januari - Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. Bert Renkema
16.30 uur ds. Bert Renkema
Collecte: Diaconie en de kerk  

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Zondag 5 januari
9.30 en 16.30 uur ds. R. Soeters Leeuwarden
Collecte: Jaarproject IJM Ghana/Voltameer en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor de morgendienst 
Bekijk hier de liturgie voor de middagdienst 


Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur koffie en nieuwjaarswensen
10.30 uur ds. Bert Renkema
Collecte: Diaconie en de kerk

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten