0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg
Zondag 17 januari
9.30 uur ds. Ruud ter Beek (uitzending vanuit de Kruiskerk)
16.30 uur ds. Ruud ter Beek (uitzending vanuit de Gasthuiskerk)
Collecte: Diaconie (Sta op Zorg Vlissingen) en de kerk
 
 
De aangekondigde maatregelen, onderstreept door de adviezen die we vanuit het landelijk kerkverband ontvingen, vragen om ingrijpende beslissingen t.a.v. de kerkdiensten. Het moderamen heeft daarom besloten om alle kerkdiensten gedurende de periode van lockdown online te verzorgen, dus zonder aanwezige kerkgangers. Daarvoor zijn - net als in de eerste periode van lockdown - afspraken gemaakt met de Kruiskerk. Deze keer zijn de uitzendingen echter afwisselend ook vanuit beide kerkgebouwen.
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten vanuit zowel de Kruiskerk als de Gasthuiskerk zijn live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live .
Wie de diensten later nog eens terug wil zien, kan terecht op www.gasthuiskerk.nl/gemist .

Collecten
De collecten zijn a.s. zondag 17 januari voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is bestemd voor de diaconie. Op zondag 24 januari is collecte 1 (diaconie) bestemd voor het jaarproject van stichting Red een Kind.

GivtVoor wat de collecten betreft is afgesproken dat de Kruiskerk gebruik blijft maken van het systeem met de Tikkies (die in beeld worden gebracht), maar dat leden van de Gasthuiskerk worden aangemoedigd om de GiVT-app te gebruiken. In die app is het een kwestie van ‘de Gasthuiskerk Middelburg’ kiezen uit de lijst met doelen, een bedrag voor collecte 1 invullen en een bedrag voor collecte 2, en op de knop voor ‘bevestigen’ klikken. De bedragen komen dan bij de juiste penningmeester (en dus bij de juiste doeleinden) terecht. Collectegeld kan uiteraard ook nog altijd worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen: NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. Met de penningmeester is afgesproken: giraal ontvangen collecten en/of giften waarbij in de omschrijving een duidelijk vermelding van de bestemming - welk bedrag voor welke bestemming - (helemaal of gedeeltelijk) ontbreekt en of voor de penningmeester onvoldoende duidelijk is worden verdeeld op basis van 50 % (diaconaal = laatste bestemmingscollecte) + 50 % (voor de kerk).

(De QR-code om bij te dragen aan de collecten in de Gasthuiskerk)

Live meeluisteren (alleen geluid) diensten Gasthuiskerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253 


 

 

Datum Ochtend Gebouw Voorganger Naam Middag Gebouw Voorganger Naam
17-jan 9.30 Kruiskerk GKV R ter Beek 16.30 Gasthuiskerk GKV R ter Beek
24-jan 9.30 Gasthuiskerk CGK J Markus 16.30 Kruiskerk CGK GJH Vogel
31-jan 9.30 Kruiskerk GKV AS de Vries 16.30 Gasthuiskerk GKV AS de Vries
7-feb 9.30 Gasthuiskerk CGK K Groeneveld 16.30 Kruiskerk CGK K Groeneveld
14-feb 9.30 Kruiskerk GKV AS de Vries 16.30 Gasthuiskerk GKV AS de Vries
21-feb 9.30 Gasthuiskerk GKV J Sytsma 16.30 Kruiskerk GKV J Sytsma
28-feb 9.30 Kruiskerk CGK W van 't Spijker 16.30 Gasthuiskerk CGK W van 't Spijker
7-mrt 9.30 Gasthuiskerk GKV AS de Vries 16.30 Kruiskerk GKV AS de Vries
10-mrt 14.30 Kruiskerk GKV AS de Vries 19.30 Kruiskerk GKV AS de Vries
14-mrt 9.30 Gasthuiskerk CGK   16.30 Kruiskerk CGK  
21-mrt 9.30 Kruiskerk GKV W vd Veen 16.30 Gasthuiskerk GKV W vd Veen
28-mrt 9.30 Gasthuiskerk CGK P den Hertog 16.30 Kruiskerk CGK P den Hertog

Kerkdienst voor en met mensen met een lichamelijke handicap en/of functiebeperking

Bij dezen willen we meedelen, dat we als comm. bijzonder kerkenwerk Walcheren hebben besloten om alle geplande diensten van dit jaar te annuleren i.v.m. alle maatregelen die de corona met zich meebrengt. We hopen dit het volgende jaar weer te kunnen oppakken.


Time4God - Engelstalige dienst

Services in 2020/2021

13 September, with Rob Lens van Rijn
11 October, Rahman Yakubu
8 November, with Luuk Deventer
13 December, with Lia vd Plaat
14 February, with Stephen Murray
14 March, with Jan Witsel
11 April, with Stefan Francke
9 May, with Rob Lens van Rijn

More information: www.time4god.com