0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

Kerkdiensten op zondag 31 mei

Zondagmorgen om 9.30 uur gaat ds. Afinus de Vries voor. Het thema n.a.v. Handelingen 2,2-3 is ‘de Geest is uitgestort’. De Geest kwam niet geruisloos, maar met krachtige en zichtbare tekenen van wind en vuur. Wat verwacht je eigenlijk van de kracht van de Geest? De preek gaat over wind en vuur.
De wind uit de zeilen... da’s niet best. Is dat met de kerk ook het geval? Werkt de Geest van God nog wel? Vragen die je wel eens hoort. Maar wat doét de Geest eigenlijk? Wat is zijn eerste en grootste taak? “Hij zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid”. Maar wat is dat dan? Wil je daar meer van weten, kijk en luister dan naar de middagdienst om 16.30 uur. Ds. Bert Renkema preekt dan over Johannes 16,12-15 tegen de achtergrond van Zondag 20 van de Heidelberger Catechismus.
We wensen jullie gezegende diensten toe!
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten zijn live te volgen via YouTube: https://www.kruiskerk-middelburg.nl/live. Wilt u een kerkdienst op een later moment terug kijken, kies dan https://www.kruiskerk-middelburg.nl/gemist..
‘s Woensdags is er vanaf 19.00 uur een podcast beschikbaar met daarin persoonlijke voorbeden via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253.

Collecten
Collectegeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.

Bekijk hier de liturgie voor deze diensten .

De mededelingen zijn op vrijdag 29 mei per email verzonden aan alle gemeenteleden. I.v.m. de privacy worden deze niet op deze website beschikbaar gesteld.


Live meeluisteren diensten Gasthuiskerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253 

Live meeluisteren diensten Kruiskerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10768 

 


Kerkdienst voor en met mensen met een lichamelijke handicap en/of functiebeperking

-


Time4God - Engelstalige dienst

 -

Komende activiteiten

zo juni 07 @09:30 - 10:45AM
Kerkdienst (morgendienst)
zo juni 07 @16:30 - 05:45PM
Kerkdienst (middagdienst)

Social Media