0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg
Zondag 28 februari
9.30 uur ds. Willem van 't Spijker (Hilversum) - uitzending vanuit de Kruiskerk
16.30 uur ds. Willem van 't Spijker (Hilversum) - uitzending vanuit de Gasthuiskerk
 
 
De aangekondigde maatregelen, onderstreept door de adviezen die we vanuit het landelijk kerkverband ontvingen, vragen om ingrijpende beslissingen t.a.v. de kerkdiensten. Het moderamen heeft daarom besloten om alle kerkdiensten gedurende de periode van lockdown online te verzorgen, dus zonder aanwezige kerkgangers. Daarvoor zijn - net als in de eerste periode van lockdown - afspraken gemaakt met de Kruiskerk. Deze keer zijn de uitzendingen echter afwisselend ook vanuit beide kerkgebouwen.
 

Kerkdiensten - waar en hoe?
De kerkdiensten vanuit zowel de Kruiskerk als de Gasthuiskerk zijn live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live .
Wie de diensten later nog eens terug wil zien, kan terecht op www.gasthuiskerk.nl/gemist .

Collecten

De collecten zijn a.s. zondag 28 februari voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is bestemd voor het Jaarproject St. Red een Kind.
Op zondag 7 maart is collecte 1 (diaconie) bestemd voor Gevangenenzorg.

GivtVoor wat de collecten betreft is afgesproken dat de Kruiskerk gebruik blijft maken van het systeem met de Tikkies (die in beeld worden gebracht), maar dat leden van de Gasthuiskerk worden aangemoedigd om de GiVT-app te gebruiken. In die app is het een kwestie van ‘de Gasthuiskerk Middelburg’ kiezen uit de lijst met doelen, een bedrag voor collecte 1 invullen en een bedrag voor collecte 2, en op de knop voor ‘bevestigen’ klikken. De bedragen komen dan bij de juiste penningmeester (en dus bij de juiste doeleinden) terecht. Collectegeld kan uiteraard ook nog altijd worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen: NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. Met de penningmeester is afgesproken: giraal ontvangen collecten en/of giften waarbij in de omschrijving een duidelijk vermelding van de bestemming - welk bedrag voor welke bestemming - (helemaal of gedeeltelijk) ontbreekt en of voor de penningmeester onvoldoende duidelijk is worden verdeeld op basis van 50 % (diaconaal = laatste bestemmingscollecte) + 50 % (voor de kerk).

(De QR-code om bij te dragen aan de collecten in de Gasthuiskerk)

Live meeluisteren (alleen geluid) diensten Gasthuiskerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253 


 

 

Datum Ochtend Gebouw Voorganger Naam Middag Gebouw Voorganger Naam
28-feb 9.30 Kruiskerk CGK W van 't Spijker 16.30 Gasthuiskerk CGK W van 't Spijker
7-mrt 9.30 Gasthuiskerk GKV AS de Vries/B Renkema 16.30 Kruiskerk GKV AS de Vries
10-mrt 14.30 Online     19.30 Kruiskerk GKV AS de Vries
14-mrt 9.30 Gasthuiskerk CGK stud D de Bruijne 16.30 Kruiskerk CGK EB Renkema
21-mrt 9.30 Kruiskerk GKV W vd Veen 16.30 Gasthuiskerk GKV W vd Veen
28-mrt 9.30 Gasthuiskerk CGK P den Hertog 16.30 Kruiskerk CGK P den Hertog

Kerkdienst voor en met mensen met een lichamelijke handicap en/of functiebeperking

Bij dezen willen we meedelen, dat we als comm. bijzonder kerkenwerk Walcheren hebben besloten om alle geplande diensten van dit jaar te annuleren i.v.m. alle maatregelen die de corona met zich meebrengt. We hopen dit het volgende jaar weer te kunnen oppakken.


Time4God - Engelstalige dienst

Services in 2020/2021

13 September, with Rob Lens van Rijn
11 October, Rahman Yakubu
8 November, with Luuk Deventer
13 December, with Lia vd Plaat
14 February, with Stephen Murray (online)
14 March, with Jan Witsel (online)
11 April, with Stefan Francke
9 May, with Rob Lens van Rijn

More information: www.time4god.com 

 

 

Komende activiteiten

zo mrt 07 @09:30 - 10:45AM
Kerkdienst (morgendienst)
zo mrt 07 @16:30 - 05:45PM
Kerkdienst (middagdienst)

Social Media